Film i skolan

– Filmkunnighet och värdegrundsarbete

Vi arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn och unga. Genom kvalitativa filmupplevelser ger vi dem stärkta möjligheter att fördjupa sina kunskaper om film och att uttrycka sig med rörliga bilder.

Vi kombinerar ofta filmkunnighet och praktisk filmproduktion med värdegrundsarbete vilket ger en extra dimension och bidrar till en större måluppfyllelse.

Välj bland våra färdiga filmpaket, där vi anpassar upplägget efter elevernas ålder, eller så skapar vi ett nytt projekt utifrån era förutsättningar och önskemål. Vi är tillgängliga för uppdrag över hela landet. 

Våra filmaktiviteter och projekt kan finansieras med medel från Skapande skola. Vi finns också i Kulturkatalogen Väst.

" Åh det blev såå bra! Tack snälla ni!!! Så roligt att samarbeta med er, ni är grymma! Tack för allt. "
Sjölunda skola
" Tack så mycket! Vilka jättefina och bra filmer! Vi har tittat på dem några gånger med barnen och kommer garanterat se dem igen. Så härliga scener med glada och hjälpsamma elever. Tack! Hoppas vi ses igen! "
Majåkerskolan

Våra färdiga paket

Här följer våra färdiga paket för lågstadiet till högstadiet. Vi anpassar upplägget efter elevernas ålder och förutsättningar.

Kontakta Jenny L. Wallin för mer information kring kostnad, upplägg och bokning.

Värdegrundsarbete med film som verktyg

Lågstadiet – Mellanstadiet – Högstadiet – Grundsärskolan

Eleverna arbetar aktivt med valt värdegrundstema och skapar en film tillsammans med professionella filmskapare från iFocus Studios.

Temat bestämmer läraren och kan vara vänskap/utanförskap, miljö/hållbarhet eller något annat utifrån aktuella händelser i skolan/samhället/världen.

Med stöttning från våra filmskapare lägger klassens lärare upp ramarna för filmen men eleverna fyller den med innehåll, de är berättarna och arbetar utifrån sitt perspektiv fram ett filmmanus. Eleverna är skådespelare och filmen filmas och redigeras av filmskaparna på iFocus Studios.

Är temat vänskap/utanförskap kan filmen handla om modiga och vänliga handlingar som gör att alla känner sig mer trygga och välkomna i skolan. Är temat miljö/hållbarhet kan filmen handla om att förklara det i praktiken och hur det kan ageras mer miljömedvetet.

Målet med projektet är att eleverna motiveras till att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor genom att använda film som verktyg och att deras arbete resulterar i en färdig film.

Syftet med projektet är att skapa en ökad medvetenhet kring valt värdegrundstema och att ge eleverna kreativ stimulans och kunskap om filmproduktion.

Upplägg

Projektet består av fyra delar där vi anpassar upplägget efter ålder och gruppens förutsättningar.

1. Introduktionsföreläsning
Filmprojektet inleds med att filmskaparen Jenny L. Wallin från iFocus Studios besöker klassen under en timma där hon berättar och visar filmklipp om vad film är, hur en filmproduktion går till och hur en spännande berättelse skapas.

2. Manusarbete
Klassens lärare lägger upp ramarna för filmen tillsammans med filmskaparen och bestämmer vilket tema den ska ha, till exempel vänlighet/utanförskap eller miljö/hållbarhet.

Eleverna skriver scener till manuset som rör det valda temat. Varje scen i filmen visar olika situationer/handlingar som när filmen spelas in ska kunna gestaltas utan att använda sig av dialog.

Filmskaparen förser läraren med förslag på hur ett manus kan se ut och hur arbetet kan läggas upp. Arbetet med manuset anpassas efter den tid läraren känner kan avvaras, filmprojektet ska inte vara en belastning utan en tillgång i undervisningen.

3. Filminspelning
Filmskaparen Jenny L. Wallin och kollegan Maria Brolin kommer till skolan under två heldagar där de tillsammans med eleverna filmar klassens berättelse. Eleverna är skådespelare i filmen där de spelar upp scenerna utan talad dialog. Jenny och Maria sköter inspelningen där de filmar alla scener och handleder barnen. De elever/grupper som inte spelar in för stunden kan ha sina ordinarie lektioner. Filmhandledarna tar med sig materialet och klipper ihop till en färdig film med musik och skön känsla. Den färdiga filmen blir ca 2-3 min och levereras efter ca en vecka.

4. Filmpremiär
Klassen äger filmen och bestämmer själva hur de vill använda den. Vi uppmuntrar klassen att arrangera en filmpremiär där de visar upp sin film för andra elever på skolan. Klassen kan då dela med sig av sina erfarenheter och på så sätt engagera andra elever i värdegrundsarbetet.

Kostnad

I priset ingår introduktionsföreläsning, handledning under manusskrivningen, filminspelning med två professionella filmhandledare under två heldagar, filmteknik, bearbetning/redigering av inspelat material, musikrättigheter, mastring och leverans av filmfil. 

Projektet kan med fördel genomföras i flera av skolans klasser under samma tidsperiod. Finansiering är möjlig via Kulturrådet med medel från Skapande skola. Vi finns också i Kulturkatalogen Väst.

1-2 klasser – 22 500 kr/klass

3-6 klasser – 19 800 kr/klass

7 klasser eller fler – 17 800 kr/klass

Moms, resor 45 kr/mil t.o.r. Främmestad och eventuellt boende tillkommer.

Gruppstorlek: 15-30 elever.

Har ni en mindre elevgrupp?
Är ni färre än 15 elever räcker det med en inspelningsdag och då kostar paketet 14 900 kr. Kontakta oss för mer information. 

Kontakta Jenny L. Wallin för mer information kring upplägg och bokning.

Tidigare filmprojekt

Lärarna Ulrika Jahnstedt och Alexandra Wilenius i årskurs 1 på Sjölunda skola i Lidköpings kommun initierade under höstterminen 2017 ett filmprojekt tillsammans med filmhandledare från iFocus Studios. Med film som verktyg ville Ulrika och Alexandra få eleverna att aktivt arbeta med frågor om värdegrund och vänlighet och samtidigt få en förståelse för film som berättarform. De kallade projektet för ”Vänskapsfilmen”. Eleverna skrev ett fint och genomtänkt manus samt agerade skådespelare. Professionella filmskapare från iFocus Studios bistod med handledning, filmning och redigering.

De fina filmerna tillsammans med elevernas och lärarnas engagemang resulterade i ett större projekt med alla årskurs 1:or i Lidköpings kommun. Detta projekt genomfördes av iFocus Studios under ett flertal terminer med 29 skolklasser.

Filmproduktion och värdegrundsarbete

Mellanstadiet – Högstadiet

Filminspelning på skolan där eleverna själva utför alla moment med professionell utrustning under handledning av filmskapare från iFocus Studios.

En klass delas in i fyra filmgrupper som vardera gör sin egna kortfilm. Eleverna arbetar praktiskt med såväl manusskrivning som filmning och redigering. Två filmhandledare stöttar i arbetet under hela filmskapandet. Varje grupp får sin egen uppsättning med filmteknik innehållandes filmkamera, stativ, filmklappa, mikrofon, mikrofonbom, hörlurar, led-paneler och ljusreflektor.

Eleverna redigerar filmerna på sina egna datorer eller iPads. Filmhandledarna är behjälpliga med kostnadsfria program för filmredigering som kan installeras innan filmdagen.

Temat filmgrupperna arbetar med kan med fördela vara kring värdegrund eller aktuella frågeställningar i skolarbetet för bredare måluppfyllelse.

I manusarbetet med att lösa handlingens/temats problematik funderar eleverna kring vägar framåt för filmens karaktärer vilket ger dem kunskap om hur liknande uppgifter/situationer kan lösas i verkliga livet.

Upplägg

1. Förberedelser
Läraren bestämmer vilket tema filmerna ska handla om och vilka elever som ska ingå i respektive filmgrupp, max fyra grupper per klass. Filmhandledarna bistår med förslag på upplägg om så önskas. Exempel på teman kan vara: Schysst på nätet, fördomar, utanförskap, vänskap etc.

2. Manusarbete
Filmgrupperna arbetar med sina manus i tre timmar. Lärarna får instruktioner om hur manusarbetet går till så att de kan hjälpa eleverna på bästa sätt. En av våra filmhandledare finns på plats för att bolla idéer och handleda i arbetet som inleds med en filmad introduktion, 30 min, där filmhandledaren berättar om filmskapande och introducerar eleverna i arbetet med att skriva manus.

3. Filminspelning och redigering
Två filmhandledare kommer till skolan och har med sig fyra uppsättningar med filmutrustning till klassens filmgrupper. Dagen inleds med en teknikgenomgång där eleverna lär sig hantera filmkameran och den övriga filmutrustningen. Grupperna arbetar under förmiddagen med att spela in sina filmer under ledning av de två filmhandledarna. Efter lunch får klassen en introduktion i filmredigering och ägnar sedan eftermiddagen åt att redigera filmerna på sina egna skoldatorer eller iPads. Filmhandledarna stöttar dem genom arbetet och visar hur filmerna ska exporteras.

4. Filmpremiär
Klassen äger filmerna och bestämmer hur de vill använda dem. Vi uppmuntrar till att arrangera en filmpremiär där grupperna visar upp sin filmer för varandra och diskuterar kring handlingen/temat. De kan också visa sina filmer för andra elever på skolan och på så sätt dela med sig av sina erfarenheter.

Kostnad

I priset ingår professionell filmteknik för grupperna under inspelningen, filmad introduktionsföreläsning, handledning under manusskrivningen, handledning under filminspelningen och redigeringen med två professionella filmhandledare under en heldag samt musik och ljudeffekter till redigeringen.

Projektet kan med fördel genomföras i flera av skolans klasser under samma tidsperiod. Finansiering är möjlig via Kulturrådet med medel från Skapande skola. Vi finns också i Kulturkatalogen Väst.

1-2 klasser – 14 900 kr/klass. (En manusdag, enskilda filmdagar)

3-6 klasser – 12 900 kr/klass. (En manusdag, enskilda filmdagar)

7 klasser eller fler – 10 900 kr/klass. (6 klasser per manusdag, enskilda filmdagar)

Moms, resor 45 kr/mil t.o.r. Främmestad och eventuellt boende tillkommer.

Gruppstorlek: max 30 elever.

Förutsättningarna är att skolan/lärarna förbereder vilka elever som ska vara med i respektive filmgrupp, vilka teman filmgrupperna ska arbeta med, att lärare är med under manusskrivning och inspelning samt att eleverna har egna datorer eller iPads att redigera filmerna på. Filmhandledarna är behjälpliga med kostnadsfria program för filmredigering som kan installeras innan filmdagen. 

Kontakta Jenny L. Wallin för mer information kring kostnad, upplägg och bokning.

Inkludera flera klasser

Vi arbetar ofta med flera klasser under samma period där samtliga elever på skolan tar del av projektet och gör egna filmer. Nu senast på ett högstadium med totalt 11 klasser som delades upp i fyra filmgrupper vardera, vilket resulterade i 44 kortfilmer.

Det planerades en manusdag för åk 6-7 och en manusdag för åk 8-9. Dagen delades upp i två olika pass, en för respektive årskurs. Filmhandledaren gick runt mellan klasserna och stöttade i arbetet när de skrev manus. 

Det är endast under manusdagen flera klasser arbetar samtidigt. När det är dags för inspelning och redigering har varje klass en egen heldag med de båda filmhandledarna.

Filmens magiska värld

Lågstadiet – Grundsärskolan

Ger eleverna kunskap och ökad förståelse för rörlig bild, berättande och skådespeleri.

Ett roligt och kreativt filmprojekt där eleverna skapar en film med magiska inslag tillsammans med vår filmhandledare.

Arbetet inleds med att klassen tittar på en digital introduktion, en filmad presentation med vår filmhandledare, där eleverna under 30 minuter lär sig om filmens magiska värld. Det visas olika filmklipp och exempel om hur filmskapande går till, de olika arbetsmomenten i en filmproduktion, hur en spännande historia berättas och hur klassen ska förbereda sig inför filminspelningen. Den digitala introduktionen kan delas upp i flera pass och sker på lektionstid några dagar innan filmhandledaren besöker klassen.

Själva filminspelningen sker med professionell filmutrustning under en heldag där filmhandledaren kommer till er på skolan. Dagen börjar med att klassen skapar en berättelse utifrån de ramar som filmhandledaren förberett. Handlingen kretsar kring spännande och magiska inslag. Eleverna får skådespela och reagera på saker som inte finns i verkligheten utan som läggs till i efterhand genom digitala effekter. De som vill får hjälpa till att hålla lampor, mikrofon och filmklappan men fokus ligger på att eleverna är framför kameran och filmhandledaren sköter filmkameran.

Teamkänslan är viktig, det kommuniceras tidigt och frekvent att det är alla tillsammans som skapar filmen.

När dagen är slut tar filmhandledaren med sig det filmade materialet och klipper ihop filmen, skapar visuella effekter, lägger till musik och levererar den färdiga filmen till er efter några dagar. Ni väljer själva hur ni vill visa filmen; bara för klassen, för hela skolan, en filmpremiär med elevernas familjer eller kanske skicka den via länk till deras föräldrar.

 

Kostnad

I priset ingår digital introduktionsföreläsning med tillhörande övningar, professionell filmhandledare under en heldag som ansvarar för manusskrivning och filminspelning med avancerad filmteknik tillsammans med eleverna, bearbetning/redigering av inspelat material, arbete med digitala effekter, musik- och effekträttigheter, mastring och leverans av filmfil.

Projektet kan med fördel genomföras i flera av skolans klasser under samma tidsperiod. Finansiering är möjlig via Kulturrådet med medel från Skapande skola. Vi finns också i Kulturkatalogen Väst.

1-2 klasser – 11 500 kr/klass

3-5 klasser – 9 800 kr/klass

6 klasser eller fler – 8 900 kr/klass

Moms, resor 45 kr/mil t.o.r. Främmestad och eventuellt boende tillkommer.

Gruppstorlek: max 25 elever.

Förutsättningarna är att en skoldag avsätts för själva filminspelningsdagen. Klassens lärare är med hela dagen för att hålla ordning och stötta eleverna under arbetet.

Kontakta Jenny L. Wallin för mer information kring kostnad, upplägg och bokning.

Läroplan

Koppla arbetet till skolans läroplan.

Utdrag ur Lgr11 1 Skolans värdegrund och uppdrag

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” 

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.”

Utdrag ur Lgr11 2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

" Men wow!!! Tusen tack Jenny! Vilket arbete du har lagt ner! Fick gåshud när jag tittade på filmen idag! Tack för ditt engangemang och allt arbete du har lagt ner! I morgon ska vi visa klassen! Kommer att bli succé! "
Stenhammarskolan
" Tack så mycket för filmen. Vi tycker att den är sååå bra. Så välgjord! "
Otterstad skola
" Det var en trevlig upplevelse. Det som var roligt var det som spontant växte fram i olika scener när Jenny filmade. Slutprodukten blev en vacker film som var fylld av glada och engagerade elever. "
Grundsärskolan, Stenportskolan