Film i skolan

– Filmkunnighet och värdegrundsarbete

Vi arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn och unga. Genom kvalitativa filmupplevelser ger vi dem stärkta möjligheter att fördjupa sina kunskaper om film och att uttrycka sig med rörliga bilder.

Våra filmskapare har många års erfarenhet av att arbeta med film genom olika ungdomsprojekt, läger, kort- och långfilmer där flera visats och prisats på filmfestivaler runt om i världen.

Vi kombinerar ofta filmkunnighet och praktisk filmproduktion med värdegrundsarbete vilket ger en extra dimension och bidrar till en större måluppfyllelse.

Välj bland våra färdiga filmpaket, där vi anpassar upplägget efter elevernas ålder, eller så skapar vi ett nytt projekt utifrån era förutsättningar och önskemål. Vi är tillgängliga för uppdrag över hela landet. 

Våra filmaktiviteter och projekt kan finansieras med medel från Skapande skola. Vi finns också i Kulturkatalogen Väst.

" Åh det blev såå bra! Tack snälla ni!!! Så roligt att samarbeta med er, ni är grymma! Tack för allt. "
Sjölunda skola
" Tack så mycket! Vilka jättefina och bra filmer! Vi har tittat på dem några gånger med barnen och kommer garanterat se dem igen. Så härliga scener med glada och hjälpsamma elever. Tack! Hoppas vi ses igen! "
Majåkerskolan

Våra färdiga paket

Här följer våra färdiga paket för lågstadiet till högstadiet. Vi anpassar upplägget efter elevernas ålder och förutsättningar.

Kontakta Jenny L. Wallin för mer information kring kostnad, upplägg och bokning.

Filmproduktion och värdegrundsarbete

Praktiskt arbete med manus, filmning och redigering

Mellanstadiet – Högstadiet

Filminspelning på skolan där eleverna själva utför alla moment med professionell utrustning under handledning av filmskapare från iFocus Studios.

En klass delas in i tre filmgrupper som vardera gör sin egna kortfilm. Eleverna arbetar praktiskt med såväl manusskrivning som filmning och redigering. Filmhandledare stöttar i arbetet under hela filmskapandet. Varje grupp får sin egen uppsättning med film- och redigeringsteknik innehållandes filmkamera, stativ, filmklappa, mikrofon, mikrofonbom, hörlurar, led-paneler, ljusreflektor och en MacBook Pro med redigeringsprogram, musik och ljudeffekter. 

Temat filmgrupperna arbetar med kan med fördel vara kring värdegrund eller aktuella frågeställningar i skolarbetet för bredare måluppfyllelse.

I manusarbetet med att lösa handlingens/temats problematik funderar eleverna kring vägar framåt för filmens karaktärer vilket ger dem kunskap om hur liknande uppgifter/situationer kan lösas i verkliga livet.

Upplägg

1. Förberedelser
Läraren bestämmer vilket tema filmerna ska handla om och vilka elever som ska ingå i respektive filmgrupp, max tre grupper per klass. Filmhandledarna bistår med förslag på upplägg om så önskas. Exempel på teman kan vara: Schysst på nätet, fördomar, utanförskap, vänskap etc.

2. Manusarbete
Filmgrupperna arbetar med sina manus i cirka tre timmar. Lärarna får instruktioner om hur manusarbetet går till så att de kan hjälpa eleverna på bästa sätt. En av våra filmhandledare finns på plats för att bolla idéer och handleder eleverna i arbetet med att skriva manus.

3. Filminspelning och redigering
Filmhandledare kommer till skolan och har med sig tre uppsättningar med filmutrustning till klassens filmgrupper. Dagen inleds med en teknikgenomgång där eleverna lär sig hantera filmkameran och den övriga filmutrustningen. Grupperna arbetar under förmiddagen med att spela in sina filmer under ledning av filmhandledare. Efter lunch får klassen en introduktion i filmredigering och ägnar sedan eftermiddagen åt att redigera sina filmer. Filmhandledare stöttar dem genom arbetet och visar hur filmerna ska exporteras.

4. Filmpremiär
Klassen äger filmerna och bestämmer hur de vill använda dem. Vi uppmuntrar till att arrangera en filmpremiär där grupperna visar upp sina filmer för varandra och diskuterar kring handlingen/temat. De kan också visa sina filmer för andra elever på skolan och på så sätt dela med sig av sina erfarenheter.

Kostnad

I priset ingår filmteknik för grupperna under inspelningen, professionell handledning av filmarbetare under manusskrivningen, filminspelningen och redigeringen samt musik och ljudeffekter till redigeringen.

Projektet kan med fördel genomföras i flera av skolans klasser under samma tidsperiod. Finansiering är möjlig via Kulturrådet med medel från Skapande skola. Vi finns också i Kulturkatalogen Väst.

1-2 klasser – 14 900 kr/klass. (En manusdag, enskilda filmdagar)

3-6 klasser – 12 900 kr/klass. (En manusdag, enskilda filmdagar)

7 klasser eller fler – 10 900 kr/klass. (3-6 klasser per manusdag, enskilda filmdagar)

Priserna gäller klasser på samma skola. Resor 45 kr/mil t.o.r. Främmestad, moms och eventuellt boende tillkommer.

Förutsättningarna är att skolan/lärarna förbereder vilka elever som ska vara med i respektive filmgrupp, vilka teman filmgrupperna ska arbeta med och att lärare är med under manusskrivning och inspelning. 

Kontakta Jenny L. Wallin för mer information kring kostnad, upplägg och bokning.

Inkludera flera klasser

Vi arbetar ofta med flera klasser under samma period där samtliga elever på skolan tar del av projektet och gör egna filmer. 

Under manusdagen arbetar flera klasser samtidigt med att skriva sina manus. När det är dags för inspelning och redigering har varje klass en egen heldag med professionell handledning av filmarbetare.

Värdegrundsarbete med film som verktyg

Manusarbete och gestaltning

Lågstadiet – Mellanstadiet

Eleverna arbetar aktivt med valt värdegrundstema och skapar en film tillsammans med professionella filmarbetare från iFocus Studios.

Temat bestämmer läraren och kan vara vänskap/utanförskap, miljö/hållbarhet eller något annat utifrån aktuella händelser i skolan/samhället/världen.

Med stöttning av filmhandledare lägger klassens lärare upp ramarna för filmen men eleverna fyller den med innehåll, de är berättarna och arbetar utifrån sitt perspektiv fram ett filmmanus. Eleverna är skådespelare och filmen filmas och redigeras av filmarbetare från iFocus Studios.

Är temat vänskap/utanförskap kan filmen handla om modiga och vänliga handlingar som gör att alla känner sig mer trygga och välkomna i skolan. Är temat miljö/hållbarhet kan filmen handla om att förklara det i praktiken och hur det kan ageras mer miljömedvetet.

Målet med projektet är att eleverna motiveras till att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor genom att använda film som verktyg och att deras arbete resulterar i en färdig film.

Syftet med projektet är att skapa en ökad medvetenhet kring valt värdegrundstema och att ge eleverna kreativ stimulans och kunskap om filmproduktion.

Upplägg

Projektet består av fyra delar där vi anpassar upplägget efter ålder och gruppens förutsättningar.

1. Introduktionsföreläsning
Filmprojektet inleds med att filmhandledare från iFocus Studios besöker klassen under en timma och berättar och visar filmklipp om vad film är, hur en filmproduktion går till och hur en spännande berättelse skapas.

2. Manusarbete
Klassens lärare lägger upp ramarna för filmen tillsammans med filmhandledare och bestämmer vilket tema den ska ha, till exempel vänlighet/utanförskap eller miljö/hållbarhet.

Eleverna diskuterar och skriver scener till manuset som rör det valda temat. Varje scen i filmen visar olika situationer/handlingar som när filmen spelas in ska kunna gestaltas utan att använda sig av dialog.

Filmhandledaren förser läraren med förslag på hur ett manus kan se ut och hur arbetet kan läggas upp. Arbetet med manuset anpassas efter den tid läraren känner kan avvaras, filmprojektet ska inte vara en belastning utan en tillgång i undervisningen.

3. Filminspelning
Filmhandledare kommer till skolan under två heldagar och filmar tillsammans med eleverna klassens berättelse. Eleverna är skådespelare i filmen där de spelar upp scenerna utan talad dialog. Filmhandledare sköter inspelningen där de filmar alla scener och handleder barnen. De elever/grupper som inte spelar in för stunden kan ha sina ordinarie lektioner. Filmhandledare klipper ihop det filmade materialet till en färdig film. Den färdiga filmen blir ca 2-3 min och levereras efter ca en vecka.

4. Filmpremiär
Klassen äger filmen och bestämmer själva hur de vill använda den. Vi uppmuntrar klassen att arrangera en filmpremiär där de visar upp sin film för andra elever på skolan. Klassen kan då dela med sig av sina erfarenheter och på så sätt engagera andra elever i värdegrundsarbetet.

Kostnad

I priset ingår introduktionsföreläsning, handledning under manusskrivningen, två heldagar med filminspelning under ledning av filmhandledare, filmteknik, bearbetning/redigering av inspelat material, musikrättigheter, mastring och leverans av filmfil. 

Projektet kan med fördel genomföras i flera av skolans klasser under samma tidsperiod. Finansiering är möjlig via Kulturrådet med medel från Skapande skola. Vi finns också i Kulturkatalogen Väst.

1-2 klasser – 22 500 kr/klass

3-6 klasser – 19 800 kr/klass

7 klasser eller fler – 17 800 kr/klass

Priserna gäller klasser på samma skola. Resor 45 kr/mil t.o.r. Främmestad, moms och eventuellt boende tillkommer. 

Kontakta Jenny L. Wallin för mer information kring upplägg och bokning.

Läroplan

Koppla arbetet till skolans läroplan.

Utdrag ur Lgr11 1 Skolans värdegrund och uppdrag

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” 

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.”

Utdrag ur Lgr11 2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

" Men wow!!! Tusen tack Jenny! Vilket arbete du har lagt ner! Fick gåshud när jag tittade på filmen idag! Tack för ditt engangemang och allt arbete du har lagt ner! I morgon ska vi visa klassen! Kommer att bli succé! "
Stenhammarskolan
" Tack så mycket för filmen. Vi tycker att den är sååå bra. Så välgjord! "
Otterstad skola
" Det var en trevlig upplevelse. Det som var roligt var det som spontant växte fram i olika scener när Jenny filmade. Slutprodukten blev en vacker film som var fylld av glada och engagerade elever. "
Grundsärskolan, Stenportskolan